שרלו אתגרים - ארגונים עסקיים
  פעילות למשפחות
  מיטיבי לכת
  ארגונים עסקיים
  חינוך בלתי פורמאלי
ארגונים עסקיים          
 
* לקוחות צה"ל ומשטרת ישראל - ניתן להזמין סדנה/טיול בתקציב הארגון